A cukorbetegség légzőszervi tornatermei. 1. ülés a cukorbetegség iskolájában

a cukorbetegség légzőszervi tornatermei

Kedves Szülők!

a cukorbetegség légzőszervi tornatermei

A kialakult a cukorbetegség légzőszervi tornatermei helyzet miatt folyamatosan változik a nevelési-oktatási intézményeket érintő eljárásrendi protokoll. Ezzel összefüggésben az alábbiaktól tájékoztatjuk Önöket.

a cukorbetegség légzőszervi tornatermei

Tájékoztató az Iskolában Tisztelt Szülők, kedves Diákok! Fokozottan felhívjuk a figyelmüket, hogy az Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.

Ha a vércukor 4 normális

Kérjük a szülőket, amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, ne engedjék iskolába, vigyék el a háziorvoshoz! Amennyiben a gyermeknél koronavírus gyanú, igazolt fertőzés van, vagy hatósági karantént rendeltek el, azonnal értesítsék az Iskolát! A tanulók az Iskolába 7,00 óra között érkezhetnek a főbejáraton, ahol kézfertőtlenítés és maszk használata kötelező.

Az udvaros szünetek rendje a következőképpen alakul: szünet: 8. A tantermi oktatás során kerüljük az osztályok keveredését. Az informatika szaktantermek, a rajz-technika szaktanterem, a nyelvi bontótermek és a tornatermek kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják. Az osztályok váltásával érintett tantermekben óránként felületfertőtlenítést végzünk. Az iskola épületében a védettségi igazolvánnyal nem rendelkező felnőttek iskolai dolgozók, szülők, hallgatók, karbantartási, illetve javítási munkát végző személyek, stb.

A reggeli ügyeletes tanár biztosítja, hogy ne alakuljon ki csoportosulás és a gyerekek egymástól megfelelő távolságban várakozzanak a belépésre. A szülők csak a bejáratig kísérhetik gyermeküket.

Tisztelt Betegünk!

Ez alól kivételt képeznek az elsős diákok szülei, akik az első három tanítási napon 8,15 óra között az osztályterem ajtajáig kísérhetik gyermeküket. Kérjük a szülőket, ne csoportosuljanak az iskola bejárata előtt, ne okozzanak torlódást az iskola előtti területen.

A cukorbetegség alternatív gyógyítása

Tanítás után az a tanuló mehet haza, akinek erről írásos szülői papírja van, vagy személyesen jön érte a szülő. A napköziben 15,00 óráig tanulási idő van, ezért a gyermeke ez időszak előtt vagy után mehet haza.

1. ülés a cukorbetegség iskolájában

Biztosítani szeretnénk, hogy az iskolába csak a diákok és az itt dolgozók tartózkodjanak, ezért a szülők csak rendkívüli esetben, az ügynek megfelelően szaktanárral, osztályfőnökkel vagy a cukorbetegség légzőszervi tornatermei vezetőséggel egyeztetve léphet be.

Ekkor a fertőtlenítés és a maszkhasználata kötelező.

a cukorbetegség légzőszervi tornatermei

Az iskola zárt tereiben a diákok és az iskola alkalmazottjai számára a maszk használata mindenütt kötelező, kivéve a tantermekben és az ebédlőben. Napközben a termekben a padokat, kilincseket is fertőtlenítjük. Ezenkívül folyamatosan biztosítjuk a szellőztetést a szaktantermekben és az iskola egész épületében.

A portánál és az ebédlő területén szenzoros kézfertőtlenítő automatát helyezünk el.

Információ a betegeknek

Biztosítjuk tanulóink számára, hogy az óraközi szünetekben az udvart is használhassák. Javasoljuk, hogy minden gyermeknél legyen saját kézfertőtlenítő, papírzsebkendő.

a cukorbetegség légzőszervi tornatermei

Az iskolában minden nap alapos, fertőtlenítő takarítást végzünk az előírások maximális betartásával. Amennyiben a gyermeknél a fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul elkülönítjük és értesítjük az iskolaorvost, aki az érvényes eljárás rend szerint dönt a további teendőkről, egyúttal értesítjük a szülőket is, akiknek feltétlenül meg kell keresniük telefonon a gyermek háziorvosát, aki a megfelelő utasításokkal segíti őket a továbbiakban.

Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező. A szociális helységekben biztosítjuk a vírusölő hatású kézfertőtlenítéssel kiegészített szappanos kézmosási lehetőséget.

Vírusfertőzési tünetekkel érintett gyermek az iskolába — hasonlóan más megbetegedésekhez — kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, máj-és vesebetegségek vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni.

Beleegyező nyilatkozatok és tájékoztatók

Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára. Aki bármely külföldi országból tér vissza két hétig ne jöjjön iskolába!

Hiányzását igazoltnak tekintjük, de a visszatéréséről haladéktalanul értesítsék az osztályfőnököt. A karantén ideje alatt a szülő gondoskodik a tanuló felkészítéséről. Mindennemű hiányzás pl.

  • A fertőtlenítő nagytakarítás és a rendszeres fertőtlenítő takarítás elvégzéséhez szükséges tisztító- és fertőtlenítő szereket a Debreceni Tankerületi Központ biztosítja.
  • Módosult az Intézkedési Terv - KISTK

Ha bármilyen oknál fogva a diák nem tud iskolába jönni, azt az eddigieknek megfelelően reggel 9 óráig jelezni kell az osztályfőnöknek. Kérjük, ezeket a pontokat gyermekeikkel ismertessék, hívják fel figyelmüket a rendszeres kézmosásra, különösen étkezés előtt, mosdóhasználat előtt-után, és a megfelelő távolság betartására!

  • Az intézményben foglalkoztatott személy, illetve nagykorú tanuló csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket 37,8 oC.
  • 1. ülés a cukorbetegség iskolájában

Folyamatosan figyelemmel kísérjük az Operatív Törzs utasításait, a helyi biztonsági előírások betartását és amennyiben szükséges, megtesszük a megfelelő intézkedéseket. Számítunk együttműködésükre, hiszen legfontosabb célunk, hogy a személyes oktatást minél tovább folytatni tudjuk.

a cukorbetegség légzőszervi tornatermei

Ehhez mindenkitől nagyfokú fegyelmezettségre van szükség! Személyes iskolai megjelenés esetén a Szülőket a portás megállítja, kaputelefonon lehívja a gyermeket, ehhez kérjük szíves türelmüket. A mellékelt kitöltött nyilatkozatot a Szülő vagy Gondviselő legrövidebb időn belül juttassák el a tanuló osztályfőnökének.

Az e dokumentumban foglaltak az Iskola Házirendjében meghatározottakkal együttesen alkalmazandó.

a cukorbetegség légzőszervi tornatermei

Kérjük, mindenki a cukorbetegség légzőszervi tornatermei abban, hogy a tanítás normál körülmények között történjen, hogy ne utasítsanak bennünket digitális oktatásra koronavírus fertőzés miatt! Kérjük és köszönjük segítő együttműködésüket!

Fontos információk