Nemzeti statisztikai hivatal

Központi Statisztikai Hivatal – Wikipédia

A felhasznált adatok elsődleges forrásai az Országos Statisztikai Intézet és az Eurostat, illetve a különféle romániai kormányzati és önkormányzati intézményeinek hivatalos és nyilvános vagy adatkérésekkel kikérhető adatai.

nemzeti statisztikai hivatal

Az adatok forrását minden esetben jelöljük. Módszertani kérdésekben ezért jellemzően az adatok elsődleges forrását jelentő hivatalos intézmények adatgyűjtési módszertana, fogalomhasználata az irányadó, azoktól alapesetben nem térünk el, az egyes statisztikai fogalmakat, mutatószámokat pl.

Ezen alapelv alól akkor teszünk kivételt, ha az adott fogalom köznapi és statisztikai értelme jelentősen eltér pl.

Kezdőlap - Népességtudományi Kutatóintézet - Központi Statisztikai Hivatal

Ilyen esetekben az adott fogalom meghatározását is közöljük az elemzésekben, adatlapokon. A romániai, erdélyi magyarok társadalmi helyzetét két dimenzió mentén tudjuk megragadni.

nemzeti statisztikai hivatal

Az etnikum vagy nemzetiség regisztrációja csupán néhány helyzetben kerül rögzítésre Romániában népszámlálások alkalmával, születéskor, házasságkötéskor és elhalálozás esetében. Ezen túlmenően területi települési, megyei, regionális adatok alapján következtethetünk a magyar népesség helyzetére, kiemelt figyelmet fordítva azokra a területekre, ahol a magyar etnikumú lakosság súlya jelentős.

A következőkben ezeket az etnokulturális és területi fogalmakat ismertetjük.

  • Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár – Wikipédia
  • évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról - Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
  • Teljesítmény és a kezelés kezdeti szakaszában a cukorbetegség
  • Központi Statisztikai Hivatal - KSH
  • Története[ szerkesztés ] A Központi Statisztikai Hivatal felállításának igénye ban merül fel, től Keleti Károly elnökletével kezdte meg hatékony működését a Földművelés- Ipar- és Kereskedelemügyi minisztérium szakosztályaként.
  • Központi Statisztikai Hivatal – Wikipédia
  • Központi Statisztikai Hivatal
  • Népszámlálás – Központi Statisztikai Hivatal

Ezt követően bemutatjuk a statisztikai adatlapokhoz kötődő alapvető módszertani kérdéseket, illetve közöljük a honlapon és az elemzésekben használt legfontosabb intézménynevek kétnyelvű szószedetét. Nemzetiség naționalitate — az es és es népszámláláskor még ezt a fogalmat használták, illetve a népmozgalmi statisztikák születések, elhalálozások, házasságkötések alkalmával továbbra is ez van használatban.

A nemzetiség fogalma annyiban félrevezető, hogy nem csak az etnikum, hanem az állampolgárság fogalmával is rokon értelmű, ennek következtében a népmozgalmi adatokban folyamatosan alulreprezentáltak a nem román etnikumúak.

  • Cukorbetegség kezdő tünetei
  • Az összeférhetetlenség megállapítását írásban indokolni kell.

Az es, es és es népszámlálások alkalmával a válaszmegtagadás elhanyagolható mértékű volt néhány száz eset országos szinten. Ennek következtében — az Országos Statisztikai Hivatal által is használt gyakorlatnak megfelelően — az etnokulturális kategóriák nemzeti statisztikai hivatal az adott kérdésről nyilatkozók populációjából számítjuk.

Szintén a es adathiány kezelésére használjuk a magyarok korrigált számát, ebben az esetben azt feltételezzük, hogy az etnikumokról nem nyilatkozók és a regiszteri adatokból származók körében ugyanolyan arányban vannak a magyarok, mint a nyilatkozók esetében. Az extrapolálást a legkisebb elérhető adminisztratív egységek, városok és falvak szintjén végeztük.

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár

A fentiek szerint Havasalföld részeként nem vesszük figyelembe Bukarest és Ilfov adatait. Kovászna megye teljes területe, a következő közigazgatási egységek területének kivételével: Bodzaforduló város; Dobolló, Előpatak, Hidvég, Nagypatak, Szitabodza, Zágonbárkány községek.

Bákó megye területéből Gyimesbükk község. Települések etnikai térszerkezete Magyar dominanciájú települések — azon közigazgatási nemzeti statisztikai hivatal községek, városok, municípiumok összessége, amelyekben a Az arány számításakor a nemzetiségi kérdésre válaszolókat vettük figyelembe. Magyar többségű települések — azon közigazgatási egységek községek, városok, nemzeti statisztikai hivatal összessége, amelyekben a Paritásos kisebbségi települések — azon közigazgatási egységek községek, városok, municípiumok összessége, amelyekben a Kisebbségi települések — azon közigazgatási egységek községek, nemzeti statisztikai hivatal, municípiumok összessége, amelyekben a Statisztikai adatlapok Az Erdélystat célja felhasználóbarát módon megjeleníteni a sokféle statisztikai adatot, ennek eszközei a statisztikai adatlapok.

Az adatlapok különböző szintű közigazgatási területekre Románia, Erdély, erdélyi megyék, településekilletve a magyarság szempontjából kiemelt jelentőségű régiókra kerülnek megszerkesztésre.

Központi Statisztikai Hivatal

A települési adatlapok azon közigazgatási egységek városok, községek esetében érhetők el, amelyekben a es korrigált magyarságszám eléri a főt. A kisebb magyar népességű települések mellőzésének oka, hogy az alacsony esetszám miatt a statisztikai mutatók amúgy sem lennének relevánsak a magyar közösség szempontjából. A települési adatlapok minden esetben tartalmazzák a közigazgatási egység magyar és román megnevezését, az adminisztratív besorolását municípium - megyeközpont, municípium, város, község, fővárosa régiós besorolásokat, illetve a beosztott települések es népszámlálásból származó állandó lakosság és magyar etnikumú lakosság számát.

nemzeti statisztikai hivatal

A statisztikai adatlapok esetében külön ki kell térnünk az alacsony esetszámok helyzetére. Alapesetben ugyanígy járunk el mi is, kivételt képeznek az összevont kategóriák pl. Ennek következtében elhanyagolható számú adatveszteség léphet fel az összevont kategóriák esetében.

Központi Statisztikai Hivatal - KSH

Népesség, etnikumok — az elmúlt négy népszámlálás adatait tartalmazza, az állandó népességet, illetve a román, a magyar, a roma és a német etnikumú személyek számát és arányát. A és között bekövetkezett adminisztratív változásokat új községek alakulása, régiek szétválása falvak szintjén rekonstruáltuk a es közigazgatási struktúrát véve alapul.

Az — közötti adminisztratív változások esetében az es adatok becsléseknek számítanak, ott, ahol időközben változott nemzeti statisztikai hivatal közigazgatási egységek összetétele.

Anyanyelvi nemzeti statisztikai hivatal — a es népszámlálás adatai. Vallási, felekezeti megoszlás — a es népszámlálás adatai.

A 2020-as agrárcenzus előzetes eredményei

Fontos információk