The lancet diabetes and endocrinology abbreviation,

the lancet diabetes and endocrinology abbreviation

Diploma után doktorandusz hallgatóként a gyulladásos bélbetegségek témájában végzett vizsgálatokat. Jelenleg központi gyakornokként dolgozik a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinikáján.

Belgyógyászati Klinikáján, ahol jelenleg PhD hallgatóként a nem invazív módszerek szerepét vizsgálja a krónikus májbetegségek diagnosztikájában. Vizsgálatai tárgya a biomarkerek citokinek, szabad gyökök, mikroelemek kapcsolta a krónikus májbetegségek patomechanizmusával, valamint ezek lehetséges szerepe a diagnosztikában.

a kezelés a psoriasis és a cukorbetegség

Belgyógyászati Klinikáján dolgozik, jelenleg osztályvezető egyetemi adjunktus ben szerzett PhD fokozatot A hepatológia immunológiai és szabadgyökös vonatkozásai témakörben. Belgyógyász és gasztroenterológus szakorvos. Főbb érdeklődési területe a hepatológia. Belgyógyászati Klinika munkatársa. PhD fokozatát ben szerezte, ben habilitált, óta az MTA doktora.

üszkösödés lábak és a cukorbetegség kezelésében

Belgyógyász, gasztroenterológus, klinikai onkológus és klinikai farmakológus szakorvos ben egészségügyi menedzseri másoddiplomát szerzett a Semmelweis Egyetemen.

Több hazai és nemzetközi szakmai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

MAGYAR BELORVOSI ARCHÍVUM A MAGYAR BELGYÓGYÁSZ TÁRSASÁG LAPJA - PDF Free Download

Patai Árpád V. Belgyógyászati Klinikáján ösztöndíjas PhD hallgató, majd klinikai orvos. Fő érdeklődési területe a gasztroenterológia, az emésztőszervi daganatok patogenezise, az emésztőszervi endoszkópia és a klinikai the lancet diabetes and endocrinology abbreviation.

Fő témáját a mellékvese- és neuroendokrin daganatok kutatása. Pusztai Péter ben szerzett általános orvosi diplomát a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Kórbonctan és kórszövettan, belgyógyászat, endokrinologia szakvizsgákat tett, diabetológia licence vizsgával rendelkezik.

Belgyógyászati Klinikáján dolgozik. Hetényi Géza Dr. Gömöri Pál Dr. Julesz Miklós Dr. Magyar Imre Dr. Balázs Csaba Dr. Czuriga István Dr. Eggenhofer Judit Dr. Gasztonyi Beáta Dr.

Herszényi László Dr. Jermendy György Dr. Kahán Zsuzsa Dr. Karádi István Dr. Merkely Béla Dr. Poór Gyula Dr. Rácz Károly Dr. Szalay Ferenc Dr. Vasas Lívia Dr. Telefon: A kiadásért felel: a Medicina Könyvkiadó Zrt. A Magyar Belgyógyász Társaság tagsági díja tartalmazza a lap előfizetési díját. Megjelenik kéthavonta.

Generate description - Forráskód

A lapot az előfizetés beérkezésétől postázzuk. Magyar Belorvosi Archivum Minden jog fenntartva. A folyóiratban megjelent valamennyi eredeti írásos és képi anyag közlési joga a Magyar Belgyógyász Társaságot illeti.

A megjelent anyagnak vagy egy részének bármely formában való másolásához, felhasználásához, ismételt megjelentetéséhez az MBT írásbeli hozzájárulása szükséges. Összefoglaló irodalmi referátum, szerkesztőségi közlemény megjelentetésére csak szerkesztőségi felkérés alapján kerül sor.

Pre- és perinatalis stressz, vazopresszin szerepe stresszben Zelena Dóra - PDF Free Download

Szívesen adunk helyet a belgyógyászat és határterületeinek működését elősegítő írásoknak, módszertani leveleknek. Várunk időszerű, új tudományos eredményekre vonatkozó és a klinikai gyakorlathoz szorosan kapcsolódó kérdéseket és válaszokat, kritikai írásokat a Levél a szerkesztőhöz rovat számára, the lancet diabetes and endocrinology abbreviation vonatkozó észrevételeket, javaslatokat, társasági híradásokat, tervezett rendezvények előrejelzését, kongresszusi beszámolókat, kollégiumok határozatait, könyvismertetéseket és szakmatörténeti írásokat pl.

N Engl J Med ;friss elektronikus változat: előírásai érvényesek. A kézirat benyújtásának feltételei: a dolgozatot korábban még nem publikálták kivéve előadáskivonat vagy PhD értekezés formájábana kézirat benyújtását valamennyi szerző jóváhagyta, a dolgozat nem sérti a Helsinki Deklarációrevízió előírásait, a humán vizsgálatok az illetékes etikai bizottság jóváhagyásával történtek, a laboratóriumi állatkísérleteket a vonatkozó szabályzatok szerint végezték.

Szerzőség Szerző az, aki egy adott munkához alkotó módon járult hozzá, beleértve a tervezést, kivitelezést, ellenőrzést, a dolgozat megírását. Rutinszerűen végzett munkáért pl. Kéziratok elbírálása A kéziratok elbírálása,peer-reviewing system szerint történik.

A bírálók felkérése és a kézirat közlésre való elfogadásának joga a szerkesztőséget illeti meg. A kézirat a megjelenésig titkosnak számít.

Ennek figyelembevétele vonatkozik a szerkesztőségre, szaklektorokra, a kiadóra stb.

Generate description

A kézirat elbírálási folyamata során információkat csak a szerkesztőség adhat, de csak a szerzőnek és a szaklektoroknak. A szerző értesítést kap a the lancet diabetes and endocrinology abbreviation 1.

Orvosi helyesírás A gyógyszerkészítmények gyári nevének megadását lehetőleg kerüljük, helyettük a gyógyszerhatóanyagok elnevezését használjuk. Helyesírási alapelvek, ortográfia. A kéziratot a magyar helyesírás szabályai szerint szerkesztjük, a szakkifejezések írásában az Orvosi helyesírási szótárban Akadémiai Kiadó foglaltak az irányadók.

Akármelyik latin vagy magyar írásmódot alkalmazzuk, lényeges, hogy az adott kifejezés írásmódja egységes legyen. Latinos írásmóddal de nem angolos latinsággal írjuk a kettős latin neveket, az anatómiai neveket, a betegségek, elváltozások, tünetek, diagnózisok hagyományos elnevezését, akkor is, ha görög eredetűek pl. A magyar helyesírás szerint, fonetikusan javasoljuk általában írni: a társtudományok szakkifejezéseit kémia, izom-kezelés cukorbetegség pl.

A nyomtatott példányokon kívül a kéziratot elektronikus úton sote. Kéziratot nem küldünk vissza.

متعلقہ بک لسٹیں

Eredeti munka megírásakor célszerű a következő tagolást követni: Bevezetés célkitűzés, rövid hivatkozás az irodalmi előzményekreBetegek és módszerek, Eredmények, Megbeszélés következtetés.

A kézirat összterjedelme ne haladja meg a 10 12, szabvány szerint gépelt oldalt. Illusztrációk Az ábrákat, táblázatokat kérjük a hátlapon számozva, a szerző nevével jelölve mellékelni. A rajzolt ábrák egyszerű vázlata is elégséges a pontos számadatok közlésével és az ábra szövegbeli elhelyezésének pontos megjelölésével.

Ábratípusok: Vonalas ábra, diagram: a szerző vázlata vagy kívánsága alapján a kiadó által megbízott grafikus rajzolja meg.

zab cukorbeteg

A szerző az ellenőrzött ábrát aláírásával fogadja el. Fénykép: digitális formában, tif vagy jpg kiterjesztéssel kérjük, lehetőleg minél nagyobb méretben min. Csak kifogástalan minőségű felvétel fogadható el. Ha mód van rá, szíveskedjenek a háttérre ügyelni, zavaró árnyékok, nem odatartozó tárgyak stb. Kérjük, hogy ne a Word dokumentumba helyezve vagy PowerPointban elkészítve adják le az ábrákat, mert ezek gyenge felbontásuk miatt nyomdai felhasználásra alkalmatlanok!

Röntgenfelvétel: digitális formában kérjük. Korábban már publikált ábra csak a szerző és a kiadó engedélye esetén közölhető a forrás feltűntetésévelvagyis a mástól átvett ábra, táblázat, fotó stb. Élő személy felismerhető képének közléséhez az illető hozzájárulása szükséges, ennek hiányában jelezni kell a Kiadó számára, hogy a kép feldolgozásakor kitakarás szükséges.

diabetes sült csipke

Az arab sorszámmal jelölt ábra és táblázat szövege, a kulcsszavak, a köszönetnyilvánítás, az irodalomjegyzék külön-külön lapon szerepeljen. Összefoglalás Kérjük a kézirathoz magyar és angol nyelvű, csak a tényszerű adatokat közlő, a dolgozat lényegének megértését lehetővé tevő, sor terjedelmű összefoglalást mellékelni 3.

Az angol nyelvű összefoglalásban Summary a szerzők neve és a dolgozat címe is szerepeljen. Az összefoglalás és a dolgozat címe ne tartalmazzon rövidítéseket.

Type 2 diabetes

Kulcsszavak megadását magyar és angol nyelven egyaránt kérjük. Az angol kulcsszavakat a MeSH Medical Subject Headings szótárból kell kiválasztani, és ezek magyar nyelvű megfelelőit kell magyar kulcsszavakként feltüntetni.

Irodalomjegyzék Az irodalomjegyzék csak a legfontosabb hivatkozásokat tartalmazza, a dolgozat címével együtt, valamennyi szerző nevét felsorolva, a következő módon: Green J, Jot TS, Gold ML: Apoptosis and loss of renal tissue.

  • A kezelés az 1. típusú diabétesz inzulin nélkül
  • Иными Он плечами: представляла только ядро стоимость набирать.
  • Cukorbetegség roham
  • Broschüre diabetes ernährung

Grune Stratton, London, Könyvfejezet idézésekor előre kerül a fejezet szerzője és a fejezet címe, majd In: után az előző forma, végül az idézett rész első és utolsó oldalszáma. Kongresszusi előadás nyomtatásban megjelent rövidített szövege abstract és személyes közlés nem idézhető közleményként.

Elektronikus forrás idézésére példa: Kaul S, Diamond GA: Good enough: a primer on the analysis and interpretation of noninferiority trials. Ann Intern Med [Internet] Jul 4 [cited Jan 4]; Available from: Az irodalomjegyzéket az első szerző vezetékneve szerint ábécésorrendben és sorszámozva kérjük, és a szövegben a cikkekre számmal történjen hivatkozás. Curriculum vitae A közlésre elfogadott közlemény első the lancet diabetes and endocrinology abbreviation várunk nagyon tömör, legfeljebb leütés karakter terjedelmű életrajzot munkahely, beosztás, tudományos fokozat, fő tudományos érdeklődési terület harmadik személyben fogalmazva.

A kézirat végén kérjük az első szerző munkahelyi címét, telefon- és faxszámát, illetve címét közölni. Perge Pál, Decmann Ábel oh.

inzulinrezisztencia teszt otthon

Bár korábban is észlelték már the lancet diabetes and endocrinology abbreviation neuroendokrin tumorok progressziójának csökkenését és a betegek diabetes 1 type kezelése új fejlemények javulását az e szerekkel való kezelést követően, ig kellett várni az első kettős vak, placebokontrollált PROMID vizsgálatra, amely bebizonyította az octreotid LAR daganatnövekedést gátló hatásait.

A legfrissebb vizsgálatokban a legújabb analóg, a pasireotid hatását is tanulmányozták neuroendokrin tumorokban. It was earlier observed, that tumour progression was reduced and the average survival increased by somatostatin analogue treatment.

  • American diabetes association diabetes
  • Шифровалка смерил.
  • A cukorbetegség kezelése új modern készítmények
  • Kezelése szájpenész cukorbetegségben szenvedő betegek kezelésére

Most recent trials evaluated the efficacy of the novel analogue, pasireotide in neuroendocrine tumours. A WHO ben kiadott, legfrissebb osztályozása szerint a neuroendokrin daganatokat jól differenciált alacsony és közepes grade és rosszul differenciált magas grade csoportokba osztjuk. Fontos kiemelni, hogy a jól differenciált neuroendokrin daganatok sem tekinthetők jóindulatúnak, hiszen ezek is képesek áttétképzésre, ugyanakkor lefolyásuk lassú, így prognózisuk általában jó.

A neuroendokrin daganatok többsége kb. A paraneoplasztikus szindrómák közül a hirtelen kipirulással flushhasmenéssel, bronchusgörccsel és jobbszívfél-eltérésekkel jellemzett carcinoid szindróma a leggyakoribb.

Carcinoid szindróma jellemzően a vékonybél-kiindulású, többszörös májáttéteket adó daganatokban fordul 23, 36 elő. E daganatok kezelését szövettani típusuk, a grading beosztása határozza meg elsősorban.

Mint minden daganat esetén, gyógyulás esetükben is csak a daganat sebészi eltávolításától várható, ezért ez az elsőként választandó kezelés. A neuroendokrin daganatok gyógyszeres kezelésének alappillérei a szomatosztatinanalógok SSAamelyek funkcionáló G1 és G2 NET esetén a terápia elengedhetetlen részét képezik, de a tünetek palliációjára is alkalmasak G3 esetén. A szomatosztatin és a szomatosztatinanalógok hatásmechanizmusa, mellékhatásai A szomatosztatint SST ban izolálták először, és a kezdetben is ismert növekedési hormon releasing hormon GHRH gátló hatásán kívül több más hormont is képes gátolni.

A központi idegrendszerben az SST14 a fontosabb mediátor. Az SST hatásai közé tartozik a gyomor-bél rendszerben a szekréció, a motilitás, a portalis véráramlás, az epehólyag-kontrakció és a felszívódás csökkentése. Az SST főként gátló G-fehérjéhez kötődik Giamely során az adenil-cikláz aktivitása csökken, ennek következtében a ciklikus adenozin-monofoszfát- camp- szint és a proteinkináz A PKA aktivitása és az intracelluláris kalcium- Ca- szint is redukálódik.

A legújabb eredmények szerint a receptorok aktiválása közvetlenül is gátolja a hormonszekréciót a vezikulaexocitózis rendszeren keresztül 4. Ezen analógok közé tartozik az octreotid, a lanreotid és a legújabban kifejlesztett pasireotid, amelyeknél a polipeptidlánc megrövidítésével és D- aminosavak beépítésével értek el a peptidáz inaktivációnak ellenálló szerkezetet, ezáltal kedvezőbb farmakológiai hatást.

Csökkentik a hormonszekréciót, a sejtproliferációt, a sejten belüli jelátvitelt, ezáltal közvetlenül a cukorbetegség megjelent sebkezelő is, valamint fokozzák az apoptózist. A közvetlen út a tumorsejteken található SSTR aktiválásán the lancet diabetes and endocrinology abbreviation fejti ki hatását. Ezenfelül a szinaptikus réskapcsolatot is helyreállítják, ami szerepet játszhat a differenciált állapot fenntartásában.

Selye János IIIb. GR, MR Mérhető stressz: érzelmi szinten: szubjektív-kérdőívek fizikai szinten: szívfrekvencia Vicardionyál amiláz, vércukor szint csökkenése stressz! Mellékvese megnagyobbodás Kontroll Stresszelt I.

Jelenleg két adagolási mód létezik: a kéthetente adandó intramuscularis és a havi egyszeri mély subcutan injekció. Ritkán fordul elő és általában enyhe az émelygés, puffadás, hasi fájdalom, steatorrhoea, amelyek az exokrin pancreas működésének gátlása miatt alakulhatnak ki, 12, 36 és ezen enzimek pótlásával a tünetek javíthatóak.

A gyomortónusra és a duodenummotilitásra kifejtett hatás miatt az SSA meghosszabbíthatja a gyomorürülést és a gastrointestinalis tranzitidőt. A profilaktikus cholecystectomia azonban nem javasolt a ritkán kialakuló akut tünetek the lancet diabetes and endocrinology abbreviation.

Több vizsgálat is megerősítette az octreotid és lanreotid hasonló hatékonyságát a klinikai tünetek flush, hasmenésaz életminőség és a biológiai markerek kromogranin A és vizelethidroxi-indolacetát gyors javulásában. További jellemzői az elhúzódó, kiterjedt bőrpír, a súlyos hasmenés, de idegrendszeri tünetek, fejfájás, szédülés, aluszékonyság és kóma is kialakulhat. A krízis leggyakrabban fizikai stresszhelyzethez, ezáltal noradrenalinfelszabaduláshoz és anesztéziához kapcsolódhat.

Insulinoma tekintetében az SSAhatás nem mérvadó, mivel e daganatokban az SSTR2- kifejeződés alacsony, 36 továbbá hypoglykaemia alakulhat ki az ellenreguláló glukagon gátlása miatt.

Az elsődleges végpont a daganatprogresszióig eltelt idő, illetve a NET által okozott halál volt. Az átlagos medián progressziómentes túlélés progression free survival-pfs jelentősen hosszabb volt az octreotidkezelést kapó alcsoportban 14,3 hónap versus 6 hónap. A kezelésre a hormonálisan aktív és inaktív daganat is egyformán reagált. A halálozást tekintve azonban a vizsgálat nem tudott kimutatni kedvező hatást az octreotiddal kezeltek között ben tették közzé a CLARINET vizsgálat Controlled Study of Lanreotid Antiproliferative Response in Neuroendocrine Tumors eredményeit, amelyben beteg adatait elemezték.

Fontos információk